Fylkesutvalget går enstemmig inn for at fylkeskommunen skal støtte en etablering av ”Port of Agder”. Det legges opp til at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med inntil 1 million kroner til prosjektet fordelt over årene 2006-2008. I en søknad fra Mandal Port of Agder er det bedt om økonomisk oppstartstøtte på 500.000 kroner per år over årene 2006- 2008.  Prosjektet er foreløpig begrenset til to kommuner, Mandal og Lindesnes, mens målsettingen er utvidelse til flere havner. Fylkeskommunens støtte skal være et bidrag til å utvikle prosjektet videre, ikke et driftstilskudd til havnene.

En selskapsavtale mellom Mandal kommune og Lindesnes kommune om opprettelse av Port of Agder er nå vedtatt i begge kommunene. I avtalen beskrives havnestyrets sammensetning. Fire medlemmer velges av havnerådet, mens et medlem pekes ut av Vest- Agder fylkeskommune. Fylkeskommunens medlem blir klart når fylkestinget behandler saken 12. desember. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø innstilte i sist møte at Sølvi G. Thomassen (SV) velges som fylkeskommunens medlem.
Ideen bak Port of Agder er å utvikle et interkommunalt samarbeid mellom havnene i Vest- Agder vest for Kristiansand. Tanken er å utnytte stordriftfordeler i et nært samarbeid samt å utvikle gode forretningsideer som gjennom fellesskapet er med å styrke den enkelte havn.

av admin, publisert 5. desember 2006 | Skriv ut siden