Ida Elise Thrane ble ved valget i 2003 valgt inn i fylkestinget som ungdomskandidat for Fremskrittspartiet. I tillegg er hun valgt som fast representant i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø. Etter uoverenstemmelser knyttet til blant annet nominasjonsprosessen i FRP til det forestående kommunestyrevalget i Kristiansand ble hun nylig aktivt utmeldt av partiet. -Jeg fortsetter ut denne valgperioden som partiuavhengig representant i fylkespolitikken, sier hun.

-Det at jeg har fått delta i politisk virksomhet har gitt meg en unik mulighet til å få innblikk i både politiske prosesser og samfunnslivet. Det har vært både interessant og lærerikt. Det har også gjort det mulig for meg å bli kjent med en rekke fantastisk spennende og hyggelige mennesker, sier hun.
Ida Elise Thrane har nylig flyttet til Stavanger hvor hun samler opp ekstrapoeng på et privat gymnas. Fra høsten av satser hun på å komme i gang med utdanning som journalist. -Jeg har ikke tatt stilling til om jeg kommer til å bli aktiv politiker igjen, men det kunne være spennende å delta som politisk journalist, sier hun.

av admin, publisert 13. desember 2006 | Skriv ut siden