Fylkestingets samling i desember inneholdt ved siden av politisk virksomhet også høytidlige utdelinger av fylkeskommunale stipendier og priser. Som leder av hovedutvalg for kultur og utdanning hadde Jon Grindland (SP) ansvaret for å dele ut flere av utmerkelsene. Stor var hans overraskelse da han etter vel utført oppgave selv ble kalt frem for å motta en utmerkelse. Fylkesordfører Thore Westermoen kunne med stor glede overrekke Grindland Idrettsmerkestatuetten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. desember 2006 | Skriv ut siden