Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en regional andel på 4 millioner kroner av sluttfinansieringen for museumsskipet D/S Hestmanden. Det bestemte et enstemmig fylkesting i dag. Finansieringen ordnes gjennom at et tidligere lån på 2 millioner kroner fra fylkeskommunen til skipsprosjektet omgjøres til et tilskudd, mens de resterende 2 millionene finansieres ved hjelp regionale utviklingsmidler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2006 | Skriv ut siden