Kunnskapsminister Øystein Djupedal og miljøvernminister Helen Bjørnøy presenterte før helgen den nye handlingsplanen for utdanning for en bærekraftig utvikling. -Bærekraftig utvikling er en viktig del av læreplanene. Handlingsplanen støtter opp under Kunnskapsløftet og tilbyr aktiviteter som bidrar til å realisere læreplanens mål og gir eleven kunnskap om samspillet mellom mennesket og natur, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Handlingsplanen er ledd i Norges oppfølging av FNs utdanningstiår for en bærekraftig utvikling, 2005- 2014. Den konkretiserer og dekker hele miljøfeltet i undervisningen og særlig i fag som naturfag, samfunnsfag, matematikk og kroppsøving.
– Det er svært viktig at bærekraftig utvikling nå er kommet inn i skoleverket på alle klassetrinn og i mange fag. Vi har ingen tid å miste i opplæringen av de neste generasjoner i miljøvern. De alvorlige utfordringene vi står overfor når det gjelder klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økende antall miljøgifter, krever innsats fra alle samfunnssektorer, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet utviklet et internettbasert læremiddel, ”Nettverk for miljølære”, www.miljolare.no,  for å styrke det pedagogiske opplegget for utdanning for bærekraftig utvikling.
Handlingsplanen finner du på: www.utdanningsdirektoratet.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer