Den nye forskriften innfører en plikt til å skrive protokoll for alle anskaffelser over 100 000 kroner. Ved anskaffelser over dette beløpet kreves det også at alle tilbydere leverer skatteattest, samt at den leverandøren som får kontrakten leverer HMS-egenerklæring.
Den nye bestemmelsen om overtredelsesgebyr mot ulovlige direkte anskaffelser trer også i kraft 1. januar 2007. Det innebærer at oppdragsgiveren kan straffes med et gebyr på inntil 15 prosent av anskaffelsesverdien hvis kunngjøringsplikten brytes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. desember 2006 | Skriv ut siden