Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal yte 200 000 kroner til en arkitektkonkurranse knyttet til nytt bygdemuseum og bibliotek på Vigeland i Lindesnes. Tiltaket vurderes som å være i tråd med fylkeskommunens satsingsområde vedrørende senterstruktur og stedsutvikling, Bakgrunnen er at Lindesnes kommune har mottatt en privat gave på 25 millioner kroner for å føre opp et bygdemuseum. Kommunen ønsker å benytte bygget også til bibliotek.

Det er totalt satt av 600 000 kroner til arkitektkonkurransen. Kommunen har søkt om et økonomisk bidrag.  Fylkeskommunen har tidligere forespeilet å ville bidra økonomisk til arkitektkonkurransen.
Arkitektkonkurransen er  i gang. Det er fem aktører med i konkurransen. Fylkeskommunen stiller for øvrig med en representant i juryen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. desember 2006 | Skriv ut siden