Fylkesutvalget gikk i går enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe hundre aksjer i Sørlandets Industrisenter AS til en tegningskurs på 3.000 kroner per aksje. Aksjenes pålydende er 1 000 kroner per aksje. Kjøpet dekkes av regionalutviklingsmidlene. Et vilkår for at kjøpet skal gjennomføres er at fylkeskommunen kan kreve en styreplass. Fylkesutvalget vil også at fylkeskommunens driftsutviklingstilskudd, som i dag er på 300 000 kroner justeres dog begrenset oppad til 500 000 kroner per år og at dette forankres i en treårig utviklingsavtale. Fylkestinget tar endelig stilling til det eventuelle aksjekjøpet 12. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. desember 2006 | Skriv ut siden