Den 23. november var en ny merkedag for den fylkeskommunale tannhelsevirksomheten. Da ble det på høytidlig vis markert at Lyngdal har fått en større, attraktiv og moderne tannklinikk. I markeringen deltok ordfører Hans Fredrik Grøvan, rådmann Evy-Anni Evensen, , fylkestannlege Per Kvinlaug, konsulent Doris Høyland sammen med alle klinikkens ansatte. Åpningen av den moderne klinikken er et nytt positivt element i den gode trend tannhelsevirksomheten i Vest-Agder nå er inne i.

Tannhelsearrangement i Lyngdal

De gleder seg over den moderne klinikken i Lyngdal som nå er åpnet. Ordfører Hans Fredrik Grøvan, rådmann Evy-Anni Evensen, tannlege Marion Moisel, fylkestannlege Per Kvinlaug, tannhelssekretær Grete Kvinlaug, tannhelsesekretær Sigfrid Eriksen, konsulent Doris Høyland, tannhelsesekretær Helga Kristiansen, tannlege Eva Birkeland, tannlege Olav Hamran.

Ordfører Hans Fredrik Grøvan trakk i sin hilsen frem stor brukertilfredshet blant befolkningen i Lyngdal med den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkestannlege Per Kvinlaug takket klinikkens ansatte for en kjempeinnsats også i lange perioder med vakanser. Han viste også til at Lyngdal kommune har vist stor samarbeidsvilje ved ombygging og utvidelse.
-Vi må tilbake til 1990-tallet for å finne en tilsvarende god fylkeskommunal tannlegedekning i hele Listerregionen. I desember 2005 stod en nyrenovert tannklinikk ferdig i Flekkefjord. Søkere til ledige stillinger etterspør klinikker med flere tannleger og moderne utstyr. Tiden for klinikker med en tannlege er definitivt forbi, sier fylkestannlege Kvinlaug.
Det politiske vedtak om særlige rekrutteringstillegg ved utlysning av stillinger i Lister, ser også ut til å være velllykket. For tiden er det faktisk vanskeligere å få tannpleiere til ledige stillinger. Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Byremo har for tiden stabil og god bemanning. Sirdal og Åseral dekkes opp ved ambulering.
Noen få år frem i tid håper jeg også på en ny og større klinikk enten i Audnedal eller Hægebostad kommune, i tråd med tannhelseplanens føringer, sier Kvinlaug.
Han opplyser at allerede ved nyttår vil Mandal tannklinikk fremstå totalt nyrenovert og med et ekstra behandlingsrom. -Alt dette skaper optimisme og håp om et "taktskifte" i behandlingstilbudet til befolkningen i fylket, sier fylkestannlegen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. desember 2006 | Skriv ut siden