Det har i lengre tid vært arbeidet med å få til en felles bookingløsning for reiselivsnæringen på Sørlandet. Det vil gjøre det enklere for kundene å få bedre informasjon om tilbudene i landsdelen og bestille både overnatting og arrangementbilletter, også på nettet. Fylkesutvalget var i dag enstemmig enig i et samarbeidsopplegg som nå anbefales av reiselivsbransjen. Utvalget bevilget 250 000 kroner i tilskudd til Sørlandsreiser AS som samtidig gis fullmakt til å kjøpe 50 prosent av aksjene i Skattejakt AS fra Destinasjon Sørlandet. Skattejakt AS vurderes å være beste samarbeidspart for å få  etablert det ønskede bookingssystemet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2006 | Skriv ut siden