Fylkesutvalget imøtekom i dag enstemmig en søknad fra Agderforskning om økonomisk støtte til forprosjektet ”Etablering av et Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”. Forprosjektet får en støtte på 50.000 kroner som er i tråd med søknadsbeløpet. Det legges opp til at senteret skal drive forskning tilpasset behovet hos næringslivet og industrien. Det skal samarbeide nært med Teknologifakultetet ved Høgskolen i Agder og med industrien på Sørlandet. Senteret vil være et bidrag til å styrke forsknings- og utviklingsaktiviteten i landsdelen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2006 | Skriv ut siden