Statens vegvesen, Region sør har utarbeidet et langsiktig planprogram som blant annet omfatter Vest-Agder. Hensikten er å ha en planreserve på store prosjekter. Planprogrammet vil gi føringer på hvilke store prosjekter som kan komme med i Nasjonal Transportplan og Handlingsprogrammet for perioden 2010- 2019. Fra Vest-Agder fylkeskommunes side betegnes plansituasjonen for fylket som rimelig god. Fylkesutvalget besluttet derfor i dag å ta planprogrammet til orientering med merknader knyttet til Riksvei 42 – den indre riksveien - fra Aust-Agder grense til Rogalands grense og Rikvei 460 i Lindesnes fra Vigeland til Ramslandsvågen og for E39 strekningen mellom Osestad og Lyngdal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. desember 2006 | Skriv ut siden