I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. I forbindelse med jubileet har fylkeskommunen tatt initiativ til et digitalt formidlingsprosjekt, ”Wergeland 2008”, med utgangspunkt i hans liv og verk. Forslaget til prosjektet går ut på å etablere et nettsted, basert på tre hovedmoduler som tilrettelegges for ulike målgrupper. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø stilte seg i dag, med sju mot fire stemmer, positivt til at prosjektet gjennomføres. Representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet og den partiuavhengige representanten Ida E. Thrane stemte imot. En vil komme tilbake til finansieringen senere når blant annet en revidert prosjektbeskrivelse er klar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. desember 2006 | Skriv ut siden