Regionsamarbeidet mellom fylkene Østafjells ser ut til å rakne. Det er nå klart at Vestfold trekker seg fra trefylkesamarbeidet med Buskerud og Telemark.. Da fylkestinget i Vestfold drøftet samarbeidet tirsdag la Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Rød Valgallianse fram et flertallsforslag som sa stopp for videre regionforsøk. Stemmetallet ble 20-19. RV og Venstre vil beholde fylkene, Høyre og FRP vil verken ha fylkeskommune eller region. Sammen fikk de flertall.

RVs ene representant Alf Henriksen opplevde å sitte i vippeposisjonen for hvilken skjebne samarbeidsspørsmålet skulle ende. Han vil heller beholde fylkeskommunen og mener regionen ikke har nok innhold til å kunne fortsette.
Tidligere i høst har fylkestingene i både Buskerud og Telemark vært positive til et fortsatt samarbeid mellom de tre fylkene.
Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen i Telemark er skuffet over Vestfold: - Det vedtaket Vestfold har gjort, påvirker jo oss andre. Nå må vi diskutere om det er grunnlag for at Buskerud og Telemark kan fortsette et samarbeid uten Vestfold.
På spørsmål om det nå er aktuelt å se på et samarbeid med Agder-regionen svarer hun at det er for tidlig å si noe om det. -Jeg er ikke sikker på om en slik konstruksjon er liv laga i forhold til de oppgavene vi nå ser. Det er imidlertid en diskusjon vi må ta, sier hun til NRK-Østafjells.
I Darammens-området uttaler ordførere til Drammens Tidende at de gleder seg over vedtaket i fylkestinget i Vestfold. -De fleste kommunene i vårt område ser mot Oslo og ikke Skien, sies det fra ordførerhold i det sentrale Buskerud.

av admin, publisert 14. desember 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)
De to områdene ligger på Birkeland og sør på Snartemo. Området på Snartemo Sør er på rundt 12 dekar. Her skal det opparbeides vei frem til området og anlegges infrastruktur som blant annet vann, strøm og kloakk. Totalkostnadene for dette er anslått til ca 650.000 kroner. På området på Birkeland, som er på rundt 17 dekar, må det bygges vei, kabelgrøfter, gatelys, og gang- og sykkelvei langs riksveien. Totalkostnadene her er kalkulert til ca 700.000 kroner.
Kristiansand 19. oktober 2005
Informasjonstjenesten
Nsm75-05