I en leder i Rogalands Avis er det et bastant krav om at Stavanger må være hovedstad i en eventuell ny region. -En ting må nemlig være helt klart. I Stavangers region må Stavanger være hovedstad. Så skal vi raskt legge til at et slikt prinsipp på ingen måte utelukker at det utvikles forpliktende samarbeidsformer, både med Bergen og Kristiansand, skrives det i lederartikkelen som har som overskrift. ”Stavanger-regionen må bestå”.

Mimeta har bidratt til å opprette og deltar nå aktivt i fem viktige nettverk i utlandet.

 •           Arterial Network med hovedkontor i Cape Town som omfatter organisasjoner i 40 land i Afrika sør for Sahara.  Nettverket har samme formål som Mimeta,  å hjelpe kunstnere og kulturinstitusjoner i deres arbeid.

•           El Mawred som omfatter Midt-Østen og Nord Afrika.  Mawred bidrar til utvikling av nye organisasjoner innen sivil sektor, noe som det er behov for  etter den arabiske våren.

•           MHAD som er en europeisk kjernegruppe bestående av Mimeta, Hivos (privat hollandsk hjelpeorganisasjon),  Africalia (belgisk utviklingsorganisasjon) og Doen stiftelsen (også en hollandsk utviklingsorganisasjon).

•           Dansk senter for kultur og utvikling, som opererer etter avtale med det danske utenriksdepartementet.

•           SIDA (det svenske Norad) til sammen med Postcod-lotteriet i Sverige.

 Mimeta har opparbeidet seg stor tillit i Utenriksdepartementet og oppnådd støtte til flere viktige prosjekter. Mimeta har årlige møter med departementet for å drøfte samarbeid og prosjekter. Mimeta deltar også på Utenriksministerens årlige samling for ambassadørene i Norge, med de muligheter dette gir for nettverksbygging.

 Mimeta har oppnådd å få til en rammeavtale 2010 - 2012 med utenriksdepartementet om en bevilgning på seks millioner kroner i støtte til serviceytere til kultursektoren i utviklingsland.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Seksjonsleder Rune Holbek, telefon: 38 07 45 66/992 93 260
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Lindesnes 29. januar 2013
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen

 

Fu1-13a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2006 | Skriv ut siden