Fylkesutvalget ønsker at Sjøsanden Næringshage A/S skal fungere som næringsutviklingsaktør for Lindesnesregionen. Næringshagen er for tiden i en alvorlig økonomisk situasjon. Fylkesutvalget går, mot stemmene fra FRP, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe 2750 aksjer i aksjeselskapet til tegningskurs 100 kroner per aksje for til sammen 275.000 kroner. I tillegg anbefaler fylkesutvalget at fylkeskommunen skal bidra med 300.000 kroner i utviklingstilskudd for driftsåret 2007. Fylkestinget fatter de endelige vedtak 12. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2006 | Skriv ut siden