I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født. ABM-seksjonen i Vest-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til et digitalt formidlingsprosjekt i forbindelse med jubileet.

Fylkeskommunen har fått med seg Høgskolen i Agder, Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand kommune v/ Kristiansand folkebibliotek, Vest-Agder-museet IKS, Wergelandsselskapet og Fædrelandsvennen. Prosjektforslaget skal legges fram for NSM-utvalget 20. desember 2006.
Mål
Målsettingen er å fremme samarbeid mellom ulike regionale kunnskapsinstitusjoner med digital formidling som verktøy. Ved å samle ressurser og samarbeide om utvikling og tilrettelegging av en modulbasert digital formidlingsmodell, kan kunnskapskilder innenfor ABM-sektoren og andre kunnskapsinstitusjoner lettere bli tilgjengelig. Ved å stimulere til kreativ bruk av digitale verktøy kan en slik formidlingsmodell bidra til å høyne den digitale kompetansen og anspore til ny forskning på Wergelands liv og verk. I tillegg vil prosjektet ha høy overføringsverdi med tanke på bruk av alle, eller deler av, formidlingsmodulene i framtidige prosjekter.
Digitalt formidlingsprosjekt
Prosjektforslaget innebærer etablering av et nettsted som bygges opp av ulike formidlingsmoduler. Modulene tar i bruk ulike medier og skal tilrettelegges ulike målgrupper.
Modul 1 kalles Faktaweb og vil inneholde bl.a. biografiske opplysninger, informasjon om Wergelands litteratur og nyere Wergelandsforskning.
Modul 2 kalles Produksjonsweb med pedagogiske opplegg, basert på kreativ
produksjon i digitale medier, tilrettelagt spesielt for grunnskolen og den videregående skolen.
Modul 3 heter Aktivitetsweb med opplevelser på nett relatert til Henrik Wergeland samt nyheter og informasjon om arrangementer.
Tilgjengeliggjøring av kultur og digital kompetanse
Det er sterke nasjonale føringer som omhandler bedre tilgjengelighet til kunnskap og vår kulturarv, økt samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og økt bruk av digitale medier.
I prosjektbeskrivelsen fokuseres det på noen grunnleggende problemstillinger:
 • Bidra med kunnskapsinnhold på et høyt faglig nivå og formidle Henrik Wergelands liv og verk ved å synliggjøre hvordan han er aktuell i vår samtid.
 • Høyne digital kompetanse ved å fokusere på opplevelse og medvirkning i kreative pedagogiske opplegg.
 • Etablere et samarbeid om innhold, teknisk utvikling, rutiner og standarder mellom fylkeskommunen og kunnskapsinstitusjonene (både ABM-institusjonene og andre kunnskapsinstitusjoner) for å utvikle et prosjekt som gjør vår kulturarv tilgjengelig for flest mulig.
Samme prosjekt med nytt innhold?
I prosjektforslaget fokuseres det på overføringsverdi. Først og fremst gjelder det videre bruk av grunnmodulene med nytt innhold. ABM-seksjonen har allerede fått henvendelser om bruk av denne prosjektideen i nye prosjekter. Det ene er et fylkeskommunalt prosjektforslag som går på å få ungdom interessert i politikk,”Ung Agenda. Det andre er Porto Franco som er et samarbeid mellom bl.a. fylkeskommunen og Kristiansand kommune.

av Grimsø, Marita, publisert 14. desember 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer