-Personlig skulle jeg bare ønsket at regjeringen hadde gått lengre, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i sin årstale til fylkestinget i dag tok for seg regjeringens stortingsmelding om regionreformen som ble lagt frem på fredag. -Regionene bør ha styringen over vegvesenet og få overført hele virkemiddelapparatet innen næringsutvikling, Jeg ser heller ingen gode grunner til at regionene ikke kan få styringen med tippemidlene til idrettsbygg samt Riksteateret, Rikskonsertene og Riksutstillingene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2006 | Skriv ut siden