Statistisk Sentralbyrå la rett før jul ut tall for beregnet folketilvekst for 2006. Det fremgår at Vest-Agder befolkning i løpet av året har økt fra 162 317 til 163 649 innbyggere. Det er spesielt i Kristiansand og de omliggende kommunene veksten er størst. Av fylkets befolkningsvekst på 1332 innbyggere hadde 940 av disse fylkeshovedstaden som hjemadresse. Tar en med de omkringliggende kommunene Søgne, Songdalen og Vennesla skjedde hele 92 prosent av befolkningsveksten i disse fire kommunene.

Kristiansand er byen som vokset mest i agderfylkene i løpet av 2006. Byen hadde 77.857 innbyggere ved årsskiftet. Det utgjør 47,5 prosent av hele Vest-Agders befolkning. Når det gjelder de øvrige bykommunene i fylket hadde Mandal som er den største en befolkningsvekst på 105 innbyggere. Farsund mistet 116 innbyggere, Flekkefjord og Lyngdal derimot økte med henholdsvis 29 og 60 innbyggere.
Den kommunen som befolkningsmessig kom best ut etter fylkeshovedstaden er Søgne som fikk 125 nye innbyggere. Øvrige kommuner som hadde befolkningsvekst var Songdalen (89), Vennesla (60), Audnedal (31), Kvinesdal (21), Hægebostad (9) og Lindesnes (8). I Åseral holdt innbyggertallet seg uforandret på 894.
For Sørlandet under ett økte folketallet med 1862 innbyggere i fjor. Aust-Agder økte med 530 personer og det bodde 104 614 personer i fylket ved årsskiftet. Samlet bodde det 268 263 innbyggere i agderfylkene ved årsskiftet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2007 | Skriv ut siden