I forhold til 2005 økte eksporten fra Agder med hele 5,7 milliarder som er en økning på 22,3 prosent fra året før. Det er bare to andre regioner som hadde en større økning -Hordaland og Rogaland -.

Eksport i 2005/2006:

Eksporttabell

Samlet eksport (unntatt skip og plattformer) i 2006 var på 772,5 milliarder kroner. Det fordeler seg på følgende måte:

Råolje 316, 5 milliarder

Naturgass 140,0 milliarder

Kondensater 15,0 milliarder

Andre varer (fastlandseksporten) 301,0 milliarder

Sum eksport (inkl. olje/gass) 772,5 milliarder

De tre første postene ovenfor er uraffinert råolje og naturgass. Denne eksporten er det ikke vanlig å fordele på regioner. Derimot når det gjelder alle annen eksport av varer og tjenester, hvor også de raffinerte petroleumsproduktene inngår, blir dette fordelt på fylker. Det er dette som benevnes fastlandseksport og hvor altså Agder er den nest største regionen i Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2007 | Skriv ut siden