-Gratulerer med prisen, og gratulerer med det gode arbeidet dere gjør mot rasisme og diskriminering. Vi i fylkeskommunen – som eier og driver skolen her er virkelig stolte av dere, og det har dere grunn til å være alle sammen. Skal vi komme mobbing, rasisme og diskriminering til livs, må vi alle sammen gjøre en innsats. Og ikke bare et skippertak – men varig og målrettet arbeid. Slik dere gjør på denne skolen, og slik vi har ønske om at alle skolene våre skal gjøre, sa fylkesordfører Thore Westermoen da Mandal videregående skole i dag mottok Benjaminprisen.

-Arbeid med holdninger og verdier er grunnleggende i skolens arbeid med kvalitet. Vest-Agder har i lang tid arbeidet med prosjekter for «Verdier og medvirkning i skolehverdagen» hvor blant annet arbeid mot mobbing har stått på dagsordenen. Og så langt tilbake som i 1996 gjorde fylkestinget i Vest-Agder vedtak om å erklære fylket som antirasistisk sone, sa fylkesordføreren.
Fylkesordfører Thore Westermoen og elevrådsleder Robin Fuglestad
Fylkesordfører Thore Westermoen og elevrådsleder Robin Fuglestad i samtale under utdelingsarrangementet for Benjaminprisen
-Mobbing, rasisme, voldsbruk, seksuell trakassering og bruk av rusmidler er uakseptabelt i skolehverdagen, men forekommer dessverre fra tid til annen, sa Westermoen.  Han viste til en undersøkelse om læringsmiljøet i de videregående skolene i Vest-Agder i forfjor som viste at det står stort sett bra til. Det fremkom imidlertid at mobbing og rusbruk er reelle problemer i skolene våre. Hver femte elev, og nesten hver fjerde lærer, sa at de i mer eller mindre grad selv har opplevd mobbing, og over halvparten av elevene og lærerne mente at dop og rus oppleves som et problem på deres skole.
-Vi kan ikke være fornøyd så lenge noen mobbes eller diskrimineres på norske skoler. Det har blitt bedre, men vi er ennå ikke fornøyd. Og i den siste tiden har vi blitt sterkt minnet om at mobbing er et problem på mange arbeidsplasser – på alle nivåer. Vi må alle bruke øynene og se hva som skjer rundt oss. Et godt fellesskap forutsetter at alle tar hensyn til hverandre og at alle er med. Vi må gjøre vårt ytterste for å få flest mulig til å føle de er inkludert, også de som av forskjellige årsaker ikke har klart seg så godt. Mangel på respekt sårer dypt, og vi må sørge for at de som har falt utenfor, får tilbake litt av troen på seg selv, sa han og understreket at vi aldri må akseptere systemer eller ideologier som undertrykker medmennesker, og vi må stå opp mot alle som krenker menneskerettighetene, enten det er ute i verden eller her hjemme.
-Ingen av oss, hverken barn, ungdom eller voksne, kan ha et godt liv og arbeide effektivt og konsentrert hvis ikke vi vet og tydelig føler at det er noen som bryr seg om oss. Det er på

mange måter kjernen i et verdifellesskap - og i demokratiet, sa Thore Westermoen.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer