En meningsmåling foretatt for Landbrukets Utredningskontor viser at 43 prosent av bøndene stiller seg positive til å flytte makt i landbrukspolitikken over fra statlig hold til regionale politikere. 36 prosent vil at nasjonale politikere skal beholde ansvaret for landbrukspolitikken. Over halvparten av bøndene under 40 år mener i følge målingen at landbrukspolitikken ivaretas bedre av regionale politikere enn sentrale politiker. Ledelsen i Bondelaget er imidlertid sterke motstandere av å overføre deler av landbrukspolitikken til de nye regionene.

- Undersøkelsen viser at mange bønder har stor tillit til lokale politikere, at folk som holder til Hanne Eldbylokalt kjenner til landbrukets betydning og behov i området, sier administrerende direktør Hanne Eldby i Landbrukets Utredningskontor til Nationen. -Målingen viser at mange bønder er åpne for å gjøre endringer i landbrukspolitikken. Mange tenker nok at dette vil gi større rom for lokale tilpasninger av landbrukspolitikken, sier Eldby.
Kommunalminster Åslaug Haga
Da kommunalminister Åslaug Haga la fram stortingsmeldingen om regionreformen før jul, fremgikk det at departementet ønsker å overføre mange av Fylkesmannens oppgaver på landbruksområdet til de nye regionale folkevalgte organene. I praksis handler det blant annet om Bygdeutviklingsmidler og de regionale miljøvirkemidlene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. januar 2007 | Skriv ut siden