For hver krone som det offentlige har brukt til å drifte virksomheten på Etablerersenteret Vest-Agder – EVA – i Kristiansand har det offentlige fått tre kroner igjen gjennom den verdiskapningen nyetablererne har bidradd med. Gjennom å påvise en så positiv kost/nytte effekt overbeviste daglig leder på EVA Sigvart Bariås representantene i Stortingets næringskomite i går om hvor viktig et slikt etablerertilbud er for både samfunnet og personer som vil sette i gang en virksomhet.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden