Kommunal- og regionaldepartementet la 8. desember frem en stortingsmelding hvor oppgaveporteføljen til de nye regionene presenteres. Det presenteres også tre alternative modeller for inndeling av nye regioner, sammen med kriterier som bør ligge til grunn for vurdering av nye regioner. Kommunal og regionalminister Åslaug Haga har nå sendt brev til alle fylkeskommunene hvor fylkeskommunene pålegges omfattende prosesser for å få på plass hva som er den ønskede geografiske regionløsningen. Innen 30. juni må fylkestingene ha klart et foreløpig vedtak og innen 1. desember må endelig vedtak foreligge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. januar 2007 | Skriv ut siden