Fylkesordfører-/rådslederkollegiet krever at Stortinget må tilføre regionene langt flere oppgaver enn det Regjeringen skisserer i stortingsmeldingen om regionreformen som ble offentliggjort i desember. --Gjennom arbeidet i Kommunal- og forvaltningskomiteen må Stortinget sette sitt stempel på en historisk forvaltningsreform, sier kollegiet i en uttalelse som ble enstemmig vedtatt på et møte fylkesordførere og fylkesrådsledere var samlet til i Oslo i går sammen med fylkesrådmennene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2007 | Skriv ut siden