Da kulturminister Trond Giske (AP) i formiddag besøkte Fylkeshuset for å bli orientert om hvordan Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand som storby har arbeidet med kultur møtte de tilstedværende en ordknapp statsråd som benyttet anledningen til å lytte. Han valgte heller ikke å svare på en utfordring fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om å tilkjennegi sine tanker om samspillet mellom kultur og næring og de mulighet dette kan gi for vekst og utvikling. Svaret måtte statssekretær Randi Øverland gi. Den lyttende ministeren fikk imidlertid flere idèer og utfordringer servert av blant annet fylkesvaraordfører Toril Runden.

Fylkesvaraordføreren betegnet forholdet mellom fylkeskommunen og Kristiansand kommune på kultursektoren som nesten en symbiose. -Vi løfter i fellesskap mange store og viktige prosjekter og sammen får vi til mye, synes vi. De store landsdelsdekkende kulturinstitusjonene ligger i Kristiansand. Vi er opptatt av å legge godt til rette for disse. Aktuelt nå er kultur og teaterhuset Kilden hvor de første inngrep på tomta finner sted 9. februar, sa Runden.
Fylkesvaraordføreren trakk så frem to utfordringer som ikke er løst i forhold til statlige myndigheter. –Det ene elementet er tredje byggetrinn ved Agder Naturmuseum. Her står kommune og region skulder ved skulder og disse ble trukket helt opp til ørene da vi forsto at
Fylkesvaraordfører Toril Runden
Fylkesvaraordfører Toril Runden satte fokus på manglende statlig støtte til Agder Naturmuseum og Nasjonalt Fyrmuseum.
dette byggeprosjektet ikke ble tilgodesett over statsbudsjettet i år. Jeg kan love at skuldrene våre ikke vil senke seg før dere innfrir. Av hensyn til våre ømme muskler ber jeg derfor om at det skjer ved første anledning.
-Det andre jeg vil peke på er at vi kunne ønske oss bedre statlig samordning over departementsgrensene. Dere klarte det med hensyn til  Hestmanden-prosjektet og vi håper dere kan medvirke til å sikre Nasjonalt Fyrmuseum med base på Lindesnes Fyr statlig finansiering som det sømmer seg et etatsmuseum for kystverket, sa Runden. Hun påpekte at dette ikke er Giskes problem. -Men vårt problem er at vi føler det mangler en samordning mellom ulike departementer – i dette tilfellet Fiskeri- og kystdepartementet og Kulturdepartementet som fagdepartement. Vi mener at viktige kulturminner på denne måten kanskje ikke inngår i en helhetlig tenking og får den plass de fortjener, understreket fylkesvaraordfører Toril Runden.
Trond Giske på besøk i Fylkeshuset
Trond Giske møtte blant annet varaordfører Bjarne Ugland fra Kristiansand kommune og fylkesvaraordfører Toril Runden under sitt besøk i Fylkeshuset. Statssekretær Randi Øverland (nummer to fra venstre) deltok i Giskes delegasjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. januar 2007 | Skriv ut siden