Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har siden høsten 2005 arrangert tre hasjavvenningskurs for ungdom mellom 18 og 25 år. Kursene er gratis. Resultatene etter de tre første kursene er gode. Nå skal det gjennomføres et nytt kurs som starter tirsdag 6. februar. Kurset inneholder til sammen 16 samlinger som strekker seg over åtte uker. Deltakere skal ha hasjmisbruk som problem og motivasjon for å gå på kurset er viktig.

Kurset består av samtaler, mest i gruppe, men også individuelt. Det blir informert om flere tema som for eksempel hvordan en takler abstinenser, teknikker for røykesug, hasjens virkning på kroppen og mer. Det vil bli gitt støtte og hjelp i gruppe og fokusert på hvordan en kan fortsette livet uten hasj. Deltakerne vil få vite om hvordan en knytter kontakt med etater som kan hjelpe etter at kurset er over. På kurset vil en forsøke å dempe abstinensplagene ved at deltakerne får oppleve velvære gjennom avspenningsøvelser, akupunktur, massasje og fotbad. Det legges vekt på mye humor og glede.
De to første ukene er det samling tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 17.00 til 19.00. De neste fire ukene er det samling tirsdag og torsdag til samme tid. Og de siste to ukene er det en samling i uka. Kurset holdes i LOS lokaler i Dronningensgate 2 i Kristiansand.
For mer informasjon eller påmelding kan interesserte kontakte Samfunnsmedisinsk avdeling på telefon 38 07 57 04 eller Anne Randi Hansen på telefon 971 23 069. Alle som melder sin interesse vil bli kontaktet av henne.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2007 | Skriv ut siden