Barne og likestillingsminister Karita Bekkemellem innledet i morges sitt heldagsbesøk i Vest-Agder med et møte i Fylkeshuset om likestilling. Her møtte hun fylkesordfører, fylkesvaraordfører, fylkesrådmann og sentrale medarbeidere fra flere instanser som arbeider med likestilling. Statsråden utfordret til nye regionale initiativ og opplyste at hennes departement har avsatt midler til å støtte prosjekter som blir vurdert som støtteverdige. -Jeg har inntrykk av at dere er godt i gang, sa hun etter å ha blitt kjent med arbeidet som pågår på Agder innen likestilling.

Like før årsskiftet ble det gjennom Statistisk Sentralbyrås likestillingsbarometer slått fast at Sørlandet ligger dårligst an i landet innen likestilling. Flere av deltakerne fra fylkeskommunen, KS, Agderforskning, LO og kommunalt hold viste til at det i de seneste årene er blitt tatt flere gode initiativ til å bedre situasjonen. Det er iverksatt flere konkrete prosjekter i et bredt partnerskap hvor Vest-Agder fylkeskommune deltar i de fleste faglig, politisk og økonomisk. – Vi kan komme langt med egen innsats, men enda lengre gjennom samarbeid. Vi har fått på plass et godt og bredt partnerskap i en slik sammenheng, sa fylkesvaraordfører Toril Runden.

Dette var i tråd med statsrådens oppfatning. – Det er slik vi må arbeide. Det må til en samordning av alle gode krefter. En må ta i bruk hele miljøet for å få lagt trykk på likestillingsarbeidet, understreket hun.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft pekte på at det er blitt mer politisk korrekt i de seneste årene å snakke om likestilling på Agder. -Vi er opptatt av at det også deltar menn i likestillingsarbeidet, sa hun samtidig som hun mente at det må til et langsiktig holdningsarbeid. Hun tok utfordringen fra likestillingsministeren om regionale initiativ. -Vi må vurdere en innsats ut over kanskje ti år hvor det samspilles mellom lokale og regionale krefter sammen med sentrale myndigheter, sa hun

Karitia Bekkemellem var enig med fylkesrådmannen om at en må arbeide langsiktig og legge opp en strategi på arbeidet i et samarbeid. Samtidig trakk hun frem behovet for et stadig fokus. –Det er viktig at en med jevne mellomrom tar politisk ledelse omkring likestillingsutfordringer og synliggjør så vel utfordringer som det pågående arbeidet og resultater som oppnås, sa hun.

Statsråd Karita Bekkemellom på besøk i fylkeskommunen

Karita Bekkemellem i samtale med fylkesordfører Thore Westermoen og

fylkesvaraordfører Toril Runden

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. januar 2007 | Skriv ut siden