Fylkesrådmannen fremmer nå forslag til navn etter at sammenslåingen av skolene på Gimle er et faktum. Saken forelegges hoveduvalget for kultur og utdanning 15.2. og fylkesutvalget 13.mars i år.

BAKGRUNN FOR SAKEN

I tråd med vedtakene i strategiplan 2003-2012 for utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune, slås Kristiansand Katedralskole og Gimle videregående skole sammen til en videregående skole fra 01.08.2007. Det er behov for å fastsette navn på den nye skolen.

  

SAKSOPPLYSNINGER

I Vest-Agder har de fylkeskommunale videregående skolene navn etter beliggenhet. Kun Eilert Sundt videregående skole i Farsund avviker fra dette. I Kristiansand har skolene navn etter plassering i byen (Tangen, Kvadraturen, Vågsbygd), de øvrige har navn etter byen  eller tettstedet der de ligger (Søgne, Vennesla, Mandal, Byremo, Sirdal, Lyngdal, Lista, Kvinesdal, Flekkefjord). Ut fra dette burde den videregående skolen på Gimle hete Gimle videregående skole slik den ene av de to skolene heter i dag.

Det er imidlertid lang tradisjon knyttet til katedralskolenavnet. Kun seks byer i Norge har katedralskoler. Katedralskolene representerer den tidligste organiserte opplæringen i landet, og vi finner dem i Trondheim, Bergen, Hamar, Oslo, Stavanger og Kristiansand.

Kristiansand katedralskole kan vise til organisert opplæring tilbake til 1600 tallet, og siden den gang har skolen kontinuerlig vært i utvikling fram mot den skolen vi har i dag. Den historiske forankringen katedralskolebetegnelsen innebærer bør bevares og bringes videre også i navnet til den nye skolen.

Fylkesrådmannen fremmer forslag om at navnet på den nye sammenslåtte skolen både viser til skolens første oppstart og til beliggenheten i byen. Gjennom dette vil også det nye navnet  ivareta de to skolene som fra 01.08.2007 er slått sammen til en ny skole.

Det anbefales derfor at navnet på den sammenslåtte skolen blir

Kristiansand katedralskole, Gimle.

av Peersen, Tor, publisert 31. januar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer