Fylkesutvalget aksepterte i dag at kostnadstaket for å utarbeide en konsekvensutredning og en reguleringsplan for utvikling av Kjevik og en ny atkomstvei til lufthavnen økes fra 1 til 2 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommunes bidrag økes dermed fra 334.000 til 667.000 kroner for fortsatt å dekke en tredjedel av de totale plan- og utredningskostnadene. Fylkesutvalget forutsetter at de to andre partene Avinor og Kristiansand kommune dekker tilsvarende andelsøkning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden