De to fylkesutvalgene i Agder-fylkene ble i dag enige om opplegget for hvordan fylkeskommunene skal  drive prosessen frem mot å få avklart en geografisk løsning for en ny regiondannelse i landsdelen. Regjeringen vil ha et foreløpig forslag fra de to fylkestingene innen 30. juni. Deretter skal de nye fylkestingene som velges til høsten også komme med sitt forslag. Allerede i løpet av februar skal det politisk sjekkes ut med Rogaland og Telemark om det anses aktuelt å gå inn i en nærmere utredning av en region-geografisk løsning med disse fylkene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2007 | Skriv ut siden