-Politikerne på Sørlandet ser verdiskapningspotensialet i opplevelsesindustrien. Private virksomheter har i mange tilfeller samme holdning og det satses. Vi i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider tett og godt om kulturbasert næring og innovasjon, sa assisterende rådmann Solveig Løhaugen i Kristiansand da hun i dag orienterte Stortingets næringskomite om temaet i et møte på Radisson SAS Caledonien Hotell. Komiteens representanter var imponert over hvor målrettet og fremtidsrettet det arbeides innen området i landsdelen.

-Opplevelsesindustrien er på dagsorden. Den skaper ikke bare verdier i kroner og øre. Den gir sysselsetting. Den gjør Sørlandet kjent. Den er i sterkt inngrep med turistnæringen og den har stor betydning for levekår. Det er mange aktører som har sine egne mål og strategier. Fremover er det avgjørende å få til en samordning slik at aktørene trekker i samme retning. Det gir en langt bedre uttelling. Og det tas initiativ til samordning, sa Løhaugen. Hun viste blant annet til hvordan det offenlige, kompetansemiljøene, eksisterende virksomheter innen området og private kapitalaktører samarbeider.
Hun trakk også frem  ”Storbyprosjektet 2010” hvor Vest-Agder fylkeskommune er sentralt inne. Målet med prosjektet er å bidra til nyskapinger som på fem til ti års sikt skal ligge på internasjonalt toppnivå. Det høyets prioriterte området i den sammenheng er nyskaping innen kultur og opplevelse. Det neste er innen olje og gassbasert næring.
Solveig Løhaugen utfordret komiterepresentantene til å få til en bedre samordning også innen den statlige politikken på området for å få til en ønsket utvikling. I den påfølgende diskusjonen ble det klart erkjent fra flere hold at det vil være en viktig oppgave.

av admin, publisert 24. januar 2007 | Skriv ut siden