- Jeg registrerer en vilje i regjeringspartiene til å gå lenger enn det regjeringen legger opp til. Det er positivt, så vil stortingsbehandlingen vise hvor langt det er mulig å komme, sier Tørresdal til avisen. Det er i mediene i det siste blitt uttalt at både KrF og sentrale representanter for regjeringspartiene vil overføre større oppgaver til de nye regionene.

Magnhild Meltveit KleppaSenterpartiets parlamentariske leder, Magnhild Meltveit Kleppa åpner nå for at Stortinget kan gå lenger i å overføre oppgaver til regionene enn det regjeringen legger opp til. - Jeg registrerer med glede den debatten som kommer nå, og vil gjerne understreke at det ikke skal stå på oss når det gjelder å overføre flest mulig oppgaver til det nye forvaltningsnivået, sier Kleppa.

Hun karakteriserer regionmeldingen som et skjørt kompromiss mellom de tre regjeringspartiene, men understreker samtidig at det skal være en reell behandling i Stortinget. -Meldingen er et uttrykk for at det var så langt det var mulig for regjeringen å komme i denne omgang. Nå er det opp til Stortinget, sier Kleppa til Kommunal Rapport.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. januar 2007 | Skriv ut siden