De viktigste forslagene er:
  • Alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Forslaget vil sikre gjennomføringen av prinsippet om én velger – én stemme og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.
  • Kommunene skal sende ut valgkort til alle velgere. Velgerne vil dermed få personlig informasjon om hvor og når de skal stemme på valgdagen.
  • Datoen for når man må være registrert som bosatt i en kommune for å komme med i manntallet i denne kommunen, endres fra 31. mai til 30. juni i valgåret. Dette medfører at flere velgere vil kunne delta i valget i den kommunen de er bosatt i på valgdagen.
  • Forhåndsstemmegivningen utenriks skal avsluttes en uke tidligere enn ved forrige valg, det vil si nest siste fredag før valgdagen. Færre forhåndsstemmer vil dermed bli forkastet fordi de kommer for sent frem til valgstyret. I Norge er det som før mulig å forhåndsstemme til og med siste fredag før valgdagen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden