-Jeg er imponert over den positive samarbeidsånden som råder på Sørlandet. Det er hyggelig og interessant å få et innblikk i hvordan dere arbeider med blant annet industri, opplevelses- og kulturvirksomhet, kompetanse, næringsutvikling og nytenking i landbruket. Det er spennende å registrere hvordan to fylkeskommuner, tretti kommuner og andre aktører står sammen om å videreutvikle ”det gode liv på Sørlandet”, sa nestleder i Gunvor Eldegard (AP) etter at Stortingets næringskomite i formiddag hadde gjennomført første del av et todagers besøk i Vest-Agder.

Komiteen ble ønsket velkommen av fylkesmann Ann Kristin Olsen, fylkesordfører Thore Westermoen og Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland som hver redegjorde om næringsvirksomheten ut fra sine ståsteder.
Gunvor Eldegard og Thore Westermoen
Gunvor Eldegard og Thore Westermoen
Westermoen poengterte det gode samarbeidet i landsdelen og at det er viktig for å utvikle regionen videre at regionreformen styrker de nye regionene som regionale utviklingsaktører. -Det er nødvendig for å sikre en god verdiskapning fremover og det vil være et nødvendig fundament for å få til en helhetlig næringspolitikk og mer kraft i regionale utviklingsprosjekter, understreket fylkesordføreren.
Han viste til at Vest-Agder er Norges største eksportfylke av bearbeidede varer og nest størst om en også regner inn olje og gass. -Vi er også på topp når det nyetablering. Likeså er vi best i landet innen Ungt entreprenørskap. Vi har et godt apparat for å få til dette. Mye går godt på Sørlandet for tiden. Industrien har fulle ordrebøker og sysselsettingen er i vekst, sa Westermoen.
Representantene fra næringskomiteen var også interesserte i å få mer informasjon om den satsingen som gjøres på likestillingsområdet og det systematiske arbeidet som drives blant annet gjennom prosjekter som lederprogrammet Female Future, Jenter og teknologifag og flerkulturprosjektet Match.   
Westermoen presenterte også noen utfordringer for komiteen. Spesielt ønsket han at det suksessrike NODE-prosjektet innen olje og gassnæringen på Sørlandet, som ble presentert i en egen sekvens – må bli et av de neste Norwegian Centres of Expertice. Han ønsket at landsdelen må kunne klare å bli den første til å realisere den digitale allemannsretten – at alle er på bredbånd og at det blir total mobildekning. Han vil at HiA snarest får universitetsstatus. Og ikke minst vil han ha trykk på utbyggingen av kommunikasjonsnettet i landsdelen.  
Stortingets næringskomite på besøk i Kristiansand

av admin, publisert 23. januar 2007 | Skriv ut siden