Dette studieåret er det første hvor Høgskolen i Agder gjennomfører studier i folkehelsearbeid. Studiet fører frem til bachelorgrad og omfatter blant annet folkehelse, idrettsfag og ernæring. I studiet inngår det også at studentene skal ut i samfunnet for å hente lærdom. Vest-Agder fylkeskommune vil i de nærmeste ukene være vertskap for to av førsteårsstudentene på studiet. De skal i perioden være knyttet opp mot fylkeskommunens tre fagpersoner innen folkehelse i fylkesrådmannens stab.

Folkehelsestudenter i praksis
Folkehelserådgiver Oddmund Frøistein vil i de kommende ukene ha besøk av folkehelsestudentene Jannike Kittelsen (t.v) og Marie Aanestad
De to studentene Marie Aanestad fra Sandnes og Jannike Kittelsen fra Kristiansand vil være i fylkeskommunen i åtte dager spredt ut over noen uker. I løpet av den tiden skal de observere det arbeidet fylkeskommunen driver med innen folkehelse. -Vi gleder oss til å se hvordan fylkeskommunen i praksis gjennomfører de ulike oppgaver og aktiviteter knyttet til folkehelse, sier de to som ser frem til interessante og lærerike dager.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2007 | Skriv ut siden