Arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 forgår nå i de statlige transportetatene. For å styrke den politiske dialogen i arbeidet med transportplanen har samferdselsminister Liv Signe Navarsete invitert alle fylkeskommunene og bykommunene til møter. Den 30. januar er det lagt opp til et møte mellom statsråden og representanter fra Vest-Agder, Aust-Agder Telemark, Buskerud og Vestfold fylkeskommuner.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden