Målet er at Magma Geopark skal bli medlem i European Geoparks Network i løpet av 2008.
Området skal tilrettelegges med utviklede lokaliteter/destinasjoner som viser og beskriver områdets geologiske arv, gruve- og bergverkshistorie og kultur. Det skal legges opp slik at man har tilbud hele året. Områdets bergverksbedrifter skal inngå i geoparken, og der hvor det er mulig vil det også bli guidede turer som viser den levende næringen. Lokaliteter, destinasjoner og guidede turer skal tilrettelegges for større og mindre grupper som kan benyttes av lokalbefolkningen, skoler, bedrifter og turister. Naturlige satellitter og samarbeidspartnere vil være Ørsdalen gruver i Bjerkreim og Knaben gruver i Kvinesdal
En geopark har to hovedformål:
-Å få folk ut i naturen og gjennom aktiviteter og formidling skape større kjennskap til naturen og de prosesser som foregår der.
-Å benytte geoturisme til å skape økonomisk vekst i området.
Fylkesutvalget besluttet i september i fjor at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100 000 kroner til prosjektet. Det er etablert en styringsgruppe for geoparken med blant annet en representant fra Rogaland fylkeskommune og en representant fra Vest-Agder fylkeskommune.
Dersom du vil vite mer om Magma geopark kan du gå inn på prosjektets hjemmeside.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. januar 2007 | Skriv ut siden