Før jul sendte fylkestannlege Per Kvinlaug brev til Søgne og Songdalen kommuner for å få deres innspill til lokalisering av en ny felles storklinikk for de to kommunene. -Vi vil signalisere at det er et sterkt ønske om at klinikken lokaliseres til Songdalen, nærmere bestemt i Nodeland sentrum, skriver rådmann Vidar Skaaland i et svarbrev. Etter at også Søgne kommune har svart vil det bli utarbeidet et saksfremlegg for at de politiske organene i fylkeskommunen skal kunne fatte beslutning om hvor klinikken skal ligge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. januar 2007 | Skriv ut siden