-Vi er i rute, og akkurat nå er det full aktivitet med 20-25 anleggsfolk i sving her, sier anleggsleder Arne Hallandvik i Repstad Anlegg AS, som har totalentreprise på den 800 meter lange Spangereidkanalen til Farsunds Avis. Anleggsprosjektet vil bli fullført til 20. juni. Ordfører Ivar Lindal i Lindesnes kommune håper Kongehuset vil være representert på en offisiell åpning 5. juli. Prosjektet koster 35 millioner kroner og Vest-Agder fylkeskommune er en av finansieringspartene.

– Spangereidkanalen vil på mange måter binde sammen Øst- og Vestlandet når det gjelder lystbåttrafikk. På grunn av de lumske forholdene rundt Lindesnes fyr stopper mye av båtfolket fra Vestlandet i dag i Farsund, mens de som kommer fra øst stopper i Mandal. Nå blir Spangereid på mange måter liggende midt i smørøyet, sier Ivar Linda til avisen. Han tror kanalen vil ha positiv betydning for næringsutviklingen i området.
Vest-Agder fylkeskommune er en vesentlig bidragsyter til kanaltiltaket som anses som et viktig regionalt utviklingstiltak. Fylkeskommunen skal dekke inntil 7,5 millioner kroner til opprusting og omlegging av fylkesveien i forbindelse med bygging av kanalen. I tillegg er det bevilget inntil 1,5 mill.kr. til stedsutvikling i Høllen i kanalområdet i forbindelse med bygging av kanalen. Den totale bevilgningen fra fylkeskommunen utgjør 25 prosent av prosjektkostnaden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. januar 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)