-Det politiske miljøet på Agder er bortimot enstemmig imot den sammenslåingen av helseregionene sør og øst som noen i hovedstadsmiljøet nå tar til orde for, sier fylkesordfører Thore Westermoen. -Vi er alle imot. Problemet er et Oslo-problem og det må løses i et slikt perspektiv. Det å slå sammen helseregionene sør og øst til en kjempe helseregion skaper andre problemer som vi frykter går ut over blant annet oss på Agder, sier Westermoen.

I går drøftet fylkesutvalget i Aust-Agder saken og det var tverrpolitisk samstemmighet mot en helseregionsammenslåing. Styret i Helseregion Sør har også gått enstemmig imot. –Jeg har vært i kontakt med gruppelederne i vårt fylkesting og fått avklart at alle er motstandere av en sammenslåing, sier Westermoen. Han understreker at etableringen av en større region vil medføre lengre beslutningsveier. –Våre sykehus vil ikke være tjent med en så stor region som noen i hovedstadsmiljøet nå tenker seg, sier fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. januar 2007 | Skriv ut siden