-Agder kan ikke være fornøyd med å ligge på bunnen av likestillingsindeksen år etter år. Heldigvis blomstrer nå et mangfold av tiltak og prosjekter som kommer til å utgjøre en forskjell på dette feltet. Vest-Agder fylkeskommune er aktiv deltaker og finansieringspartner i de fleste, sa fylkesordføreren i årstalen.
De mål eller indikatorer som er med i likestillingsindeksen til SSB er:
-         Barnehagedekning 1 – 5 år (2005)
-         Antall kvinner per 100 menn i alderen 20 – 39 år (2005)
-         Utdanningsnivået til kvinner og menn (2005)
-         Kvinner og menn i arbeidsstyrken (2005)
-         Inntekten til kvinner og menn (2004)
-         Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (2003)
Blant landets 431 kommuner ligger Farsund kommune helt i bunnen med 1,3 av 4,0 mulige poeng. Også kommunene Hægebostad, Marnardal, Lyngdal, Kvinesdal og Vennesla ligger helt mot bunnen av statistikken. Kristiansand, med 2,8 poeng er best i Vest-Agder, men ligger helt nede på 116. plass blant kommunene.  
Vest-Agder fylkeskommune har de seneste år satset politiske, faglige og økonomiske ressurser på å bringe likestillingsarbeidet fremover på Sørlandet. På den internasjonale kvinnedagen i fjor tok fylkeskommunen initiativ til konferansen ”All verdens kvinner på Agder”, som viste fram ressursene blant sørlandskvinner fra mange bransjer og land, og i alle aldere. Det planlegges en oppfølgingskonferanse i Kvinesdal i år som skal samkjøres med en tilsvarende konferanse i Arendal. Sentrale fylkespolitikere har tatt initiativ for å få flere kvinner inn i lokalpolitikken. Andre prosjekter som pågår på Agder er blant annet ”Female future”, ”Jenter og teknologifag” og ”Likestilling i kommunene”. Nye prosjekter er i initiativs- og planleggingsfasen.
I økonomiplanen for Vest-Agder fylkeskommune som ble vedtatt i desember ble det pekt på at det bør vurderes en evaluering av igangsatte og løpende prosjekter som kan danne grunnlag for nye tiltak og prosjekter innen likestillingsarbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. januar 2007 | Skriv ut siden