Eiere av kulturminner kan nå søke om støtte til brannsikring og beredskapstiltak. Tette trehusmiljøer er blant de prioriterte kulturminnene.

Drøye ti millioner kroner på landsbasis er satt av for å unngå brann i kulturminner. En stor del av summen er bundet opp til brannsikring av stavkirker, men Riksantikvaren gir også tilskudd til brannsikring av andre viktige kulturminner. Viktige, tette trehusmiljøer er prioritert, men det er også mulig å få støtte til enkelte fredete bygninger og anlegg.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Riksantikvaren har i samarbeide med kommuner og fylkeskommuner laget en liste over de mest verdifulle tette trebebyggelsene i landet. I Vest-Agder er følgende bygningsmiljøer listet opp:

Farsund: Borhaug

Farsund: Loshavn

Farsund: Sentrum

Flekkefjord: Rasvåg

Flekkefjord: Sentrum

Kristiansand: Posebyen

Kvinesdal: Feda

Lindesnes: Gahre

Lindesnes: Reme

Lindesnes: Svinør

Lindesnes: Åvik

Lyngdal: Korshavn

Lyngdal: Selør

Mandal: Sanden

Mandal: Støkkan

Mandal: Tranggata

Mandal: Øvrebyen
Hva slags tiltak kan få støtte?
Det gis f.eks. tilskudd til innkjøp av tjenester som risikovurdering eller planlegging/prosjektering av sikringstiltak. Det gis vanligvis ikke tilskudd til forebyggende tiltak (som oppgradering av elektrisk anlegg). Det anses som eiers ansvar.
Prosjekter som har overføringsverdi vil bli prioritert. Det vil si prosjekter som bringer ny kunnskap som kan nyttegjøres i andre prosjekter.
Vil du søke?
Søknadene skal inneholde en begrunnelse og beskrivelse av tiltaket samt en kostnadsfordeling. Riksantikvaren gir normalt kun tilskudd til dekning av inntil 50% av kostnadene. Det er en forutsetning at prosjektene fullfinansieres. Prosjektene skal gjennomføres i 2007.
Søknader til de statlige midlene skal sendes Vest-Agder fylkeskommune/Regionalavdelingen til vurdering og prioritering før de oversendes Riksantikvaren for behandling.
Ellers kan man kontakte det lokale brannvesenet.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 30. januar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer