Selv der hvor samarbeidet mellom nabofylkene er kommet lengst, er det sterk motstand mot å slå fylkene sammen i regioner. Både i Aust-Agder og Nord-Trøndelag kan det bli nei, skriver avisen Nationen. Etter at kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) la frem stortingsmeldingen om regionene i desember åpnes det for at regionene kan bli lik dagens fylkeskommuner. Faktisk er det høyst usikkert om det blir noen færre fylker i det hele tatt, skriver avisen.

Nationen viser til at i Agder, Trøndelag og i fylkene på vestsiden av Oslofjorden er det krefter som vil jobbe mot sammenslåing når saken skal drøftes i de fylkespolitiske organene utover vinteren og våren. I andre fylker, som for eksempel Finnmark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, er skepsisen enda større til sammenslåing, slik at det kan bli enda vanskeligere å få til sammenslåing her.
Avisen mener at det i Aust-Agder er duket for et uhyre jevnt løp med Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som er skeptiske til sammenslåing med Vest-Agder. - Ut fra de oppgavene som regjeringen har fått til, ser jeg ingen grunn til å rokke noe særlig ved fylkesstrukturen vi har i dag. Når oppgavene ikke blir noe særlig større, ser jeg heller intet poeng i å gjøre fylkene større, sier Kristen Bjormyr, leder i Aust-Agder Senterparti til avisen.
Han følges opp av Ove Perry Gjerde, gruppeleder for Høyre som uttaler at han ikke ser noen verdi i at Vest-Agder og Aust-Agder og muligens et par andre fylker slår seg sammen.
SVs gruppeleder i Aust-Agder Jens-Jacob Aasbø er heller ikke særlig begeistret. -Reformen er en kalkun. Den kan ikke fly. Samarbeidet mellom Vest- og Aust-Agder er kommet så langt at man alltids kan tenke seg en justering av dagens fylker. Men noen regionreform blir det ikke, sier han til Nationen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. januar 2007 | Skriv ut siden