Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om aktiviteten til fylkeskommunens oppfølgingstjeneste innen utdanning. Alle ungdommer har rett til videregående opplæring. Har ungdommene ikke søkt, ikke tatt imot opplæringsplass - skole- eller læreplass, eller har de sluttet i opplæringen, har de rett til å bli fulgt opp av oppfølgingstjenesten. Statistikken viser at i dette skoleåret er det registrert 1646 ungdommer i oppfølgingstjenesten. 55 prosent av disse er gutter.

Går en nærmere inn på hva som ligger bak antallet ungdommer som er registrert hos oppfølgingstjenesten finner en at godt over halvparten, 904 ungdommer ikke har søkt skoleplass. Videre har 631 ungdommer takket nei til skoleplass eller læreplass. 89 ungdommer har avbrutt skole- eller læreforholdet sitt. For ni av ungdommene arbeides det med forebyggene tiltak og fem har kommet inn av andre grunner hvor for eksempel rådgiver har fanget dem opp. For åtte er det forekommet en feilregistrering om at de for eksempel har fått skoleplass.
Av de 1646 ungdommene er det 417 ungdommer som oppfølgingstjenesten arbeider med. Mange av de øvrige er tilbake i videregående skole eller i lære. Noen er i tiltak, flere er i militærtjeneste eller i studier i utlandet.
Av de 417 ungdommene som oppfølgingstjenesten arbeider med er 271 er under oppfølging og veiledning, 26 har oppfølging i institusjon, 16 er syke i en eller annen form og åtte ungdommer er helt ledig. De siste 96 er registrert med ukjent sysselsetting. Ungdommene kan nettopp ha blitt lagt inn i databasen eller rådgivere i oppfølgingstjenesten har ikke oppnådd kontakt.
Oppfølgingstjenesten består av 11 rådgivere som tilhører de videregående skolene i Vest-Agder. Arbeidet koordineres av fylkeskommunens udanningsavdeling. Rådgivere skal ta kontakt med ungdommene og følge dem opp. De skal tilby dem skoleplass, veiledning og hjelp til å finne praksisplass/arbeid eller annen beskjeftigelse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer