-Det er gode tider hos oss. Det blir spinnvilt i markedet når også Elkem Solar-utbyggingen i Siri MathiesenKristiansand kommer i gang. Det hele er et eventyr som er under utvikling, sa regiondirektør Siri Mathiesen i NHO-Agder da han presenterte hovedlinjene i konjunkturbarometeret. Hun viste til at over halvparten av de 440 bedriftene som utgjør grunnlaget for barometeret  gir uttrykk for at de har planer om å øke bemanningen. Hun pekte også på at signalene fra bedriftene er at mangel på kvalifisert arbeidskraft er deres største utfordring. Stadig flere retter nå blikket ut over landegrensen og benytter utenlansk arbeidskraft for å løse rekrutteringsproblemene.

                                                         

I konjunkturbarometeret fremgår det at det er innen varehandel den største økningen i ansatte vil komme. Her er det behov for 1100 til 1200 nye medarbeidere Deretter følger forretningsmessig tjenesteyting som blant annet bank, finans og eiendom, hvor det antydes behov for 900 til 1000 flere ansatte. Også innen mekanisk- og metallvareindustri, som er stor på Sørlandet, må en skaffe 400 til 500 flere arbeidstakere. Innen områdene bygg og anlegg og privat tjenesteyting må det i begge områdene til 300 – 400 nye medarbeidere. I tillegg kommer et behov på ytterligere 700 til 800 nyansettelser innen annen virksomhet.

I et så opphetet arbeidsmarked ses det også faresignaler. En av disse, som trekkes frem i barometeret, er at bedriftene i for stor grad er henvist til å hente ansatte fra hverandre. At det tidvis skjer anses som naturlig. Men det at det finner sted i en tid med et stramt arbeidsmarked vil på sikt kunne medføre en utarming av både bedrifter og bransjer.

Konjunkturbarometeret er et felles måleverktøy som skal følge utviklingen i ulike næringer over tid. Bak barometeret står: Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune. NHO-Agder, Innovasjon Norge-Agder, LO, NAV-Vest-Agder og Sparebank 1 SR-Bank.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2007 | Skriv ut siden