Det vil være fylkestinget som i siste instans må beslutte om det skal utarbeides en fylkesdelplan for Lindesnesregionen. Før det skjer må imidlertid kommunestyrene i alle de fem kommunene i regionen ha gitt positiv tilslutning. I Mandal foreligger det en innstilling til bystyret om at kommunen skal delta i plansamarbeidet. ”Planen skal være en plattform for samarbeid i regionen” heter det i en foreløpig målsetting for planarbeidet.
Listerregionen ledes av et regionråd som skal ta opp og søke å løse problemer innen tema som:
-Grenseoverskridende infrastruktur
-Annen kommunikasjon
-Næringssamarbeid – felles markedsføring av regionen
-Effektivisering, drift av kommunal service/tjenester og kompetanseutvikling
-Annet samarbeid det er enighet om.
Rådet skal, så langt det er enighet om det, ivareta og hevde kommunenes interesser overfor fylkeskommune, stat og andre organer på region-, fylkes- og riksplan.

av admin, publisert 8. februar 2007 | Skriv ut siden