I Nordbygda på Lista er det få spor av hvitmalt sørlandsidyll. Her dominerer sterke, klare farger, med klare referanser til praksisen i andre småsamfunn langs nordsjøkysten. Det værharde klimaet har gjort at eternitt har vært et ettertraktet veggmateriale. Fylkeskommunen har sammen med Farsund kommune og Husbanken startet opp et prosjekt som setter fokus på særtrekkene ved Borhaug. Blant annet skal det utarbeides en fargepalett for stedet. I dette arbeidet spiller 10.-klassingene på Lista ungdomsskole en viktig rolle. Du kan lese mer om prosjektet i Farsunds avis.
http://www.farsunds-avis.no/nyhet.asp?id=21447

av admin, publisert 16. februar 2007 | Skriv ut siden