Fylkesmannens miljøvernavdeling er for tiden i gang med en tilsynsgjennomgang på ti videregående skoler i Vest-Agder. De statlige tilsynsmedarbeiderne har spesielt søkelyset rettet på kjemikalier og håndtering av farlig avfall. Miljøvernavdelingen tar sikte på å skaffe seg en oversikt over mengden av kjemikalier som finnes på de ulike laboratoriene/undervisningsrommene ved skolene. Det er derfor skoler som driver med laboratorieundervisning som besøkes.

I aksjonen er søkelyset rettet på kontrollen innen enkelte områder i regelverket. Skolene er blant annet ansvarlige for å ha oversikt over sine kjemikalier. De skal der hvor det er aktuelt bytte disse ut med mindre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Videre skal skolene sikre seg om at de ikke har forbudte eller streng regulerte stoffer. Kjemikalieregelverket betegnes som svært omfattende og utgjør en utfordring for myndighetene så vel som for virksomhetene. Miljøvernavdelingen anser det som lite sannsynlig å finne forbudte stoffer i bruk, men ønsker å sjekke om disse aktuelle stoffene fins i skolene.
Kjemikalier er sammen med farlig avfall sterkt prioritert av de sentrale myndigheter. Videregående skoler leverer litefarlig avfall, men området er viktig og prioritert. Kontroll av skolenes håndtering av farlig avfall skal skje med fokus på de mest sentrale kravene i forskriften (leveringsplikt, deklarering, rutiner, lagring og merking). Skolene skal vite om avfallet deres er farlig eller ikke. Dersom de er i tvil, skal de ha dokumentasjon på at avfallet ikke er farlig. Har de ikke dette, skal avfallet behandles som farlig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer