Fylkesmannens miljøvernavdeling er for tiden i gang med en tilsynsgjennomgang på ti videregående skoler i Vest-Agder. De statlige tilsynsmedarbeiderne har spesielt søkelyset rettet på kjemikalier og håndtering av farlig avfall. Miljøvernavdelingen tar sikte på å skaffe seg en oversikt over mengden av kjemikalier som finnes på de ulike laboratoriene/undervisningsrommene ved skolene. Det er derfor skoler som driver med laboratorieundervisning som besøkes.

I aksjonen er søkelyset rettet på kontrollen innen enkelte områder i regelverket. Skolene er blant annet ansvarlige for å ha oversikt over sine kjemikalier. De skal der hvor det er aktuelt bytte disse ut med mindre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Videre skal skolene sikre seg om at de ikke har forbudte eller streng regulerte stoffer. Kjemikalieregelverket betegnes som svært omfattende og utgjør en utfordring for myndighetene så vel som for virksomhetene. Miljøvernavdelingen anser det som lite sannsynlig å finne forbudte stoffer i bruk, men ønsker å sjekke om disse aktuelle stoffene fins i skolene.
Kjemikalier er sammen med farlig avfall sterkt prioritert av de sentrale myndigheter. Videregående skoler leverer litefarlig avfall, men området er viktig og prioritert. Kontroll av skolenes håndtering av farlig avfall skal skje med fokus på de mest sentrale kravene i forskriften (leveringsplikt, deklarering, rutiner, lagring og merking). Skolene skal vite om avfallet deres er farlig eller ikke. Dersom de er i tvil, skal de ha dokumentasjon på at avfallet ikke er farlig. Har de ikke dette, skal avfallet behandles som farlig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer