Vest-Agder fylkeskommune er storkjøper av transport fra mange transportører som ruteselskaper, NSB, drosjer og private. Medregnet Vest-Agder Kollektivtransport kjøper fylkeskommunen transport for ca 25 millioner kroner pr år.  Aust-Agder fylkeskommune kjøper for om lag 17 millioner kroner. Med Sørlandets sykehus HF’s andel blir det et omfang på transportkjøpet på ca 82 millioner kroner pr. år. Med et slikt volum vil kjøperen kunne oppnå meget god kvalitet til fordelaktig pris.
Sørlandets sykehus HF inviterte i et brev i høst Vest- og Aust- Agder fylkeskommuner til et samarbeid om innkjøp av transport. ” … Sørlandets sykehus HF kjøper årlig drosjetransport for ca 40 millioner kroner. De nåværende kontrakter ble inngått etter anbudskonkurranse sommeren 2005 og gjelder for 2006 og 2007. I løpet av høsten ønsker sykehuset å etablere grunnlaget for ny anbudskonkurranse våren 2007. I sum utgjør kjøring for det offentlige en hoveddel av inntektsgrunnlaget for mange drosjeeiere i distriktene. Som største kunde har vi i fellesskap muligheter til å styre pris og kvalitet, og samtidig får våre valg konsekvenser for opprettholdelse av en desentralisert drosjestruktur. Vi ønsker med denne bakgrunn å diskutere med fylkeskommunene muligheter for samarbeid både om anskaffelsen og om hvordan vi kan forholde oss til rollen som storkunde…..”

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2007 | Skriv ut siden